Regulamin

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z usług firmy Alik Alicja Polenc NIP: 8551282381 mająca swoją siedzibę pod adresem Konstytucji 3 Maja 59 w Świnoujściu  zwanej w dalszej części także sprzedającym pod adresem www.pizza-grota.pl lub Pizzeria Grota

 •  Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie pizza-grota.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zamawiający, w rozumieniu niniejszego regulaminu, to osoba korzystająca z usług sprzedającego. Regulamin uważany jest za obowiązujący do czasu opublikowania na obecnej stronie nowego, bez osobnego powiadamiania użytkowników. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Zasady ogólne

 • Pizzeria Grota jest otwarta od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 11:00 do godz. 22:00, za wyjątkiem wybranych świąt i dni ustawowo wolnych.
   

Składanie i realizacja zamówień

 • Zamawiający może składać zamówienia telefonicznie, online lub osobiście w lokalu.
 • Odbierane będą wyłącznie telefony niezastrzeżone.
 • Zamówienia przyjmujemy do godziny 22:00 ( pon-ndz ).
 • Zamawiający ma możliwość wyboru trybu dostawy telefonicznie, możliwie najszybciej lub na wybraną godzinę.
 • Autentyczność wybranych zamówień telefonicznych może być dodatkowo weryfikowana telefonem zwrotnym od sprzedającego.
 • Zakupione towary są dostarczane na adres zamawiającego lub odbierane przez niego w lokalu.
 • Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 minut w lokalu i do 2 godzin w przypadku dowozu, może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od pracowników Pizzerii.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia budzącego wątpliwość naszego pracownika, w przypadku awarii sprzętu i lub oprogramowania, braków w oferowanym asortymencie lub przy bardzo dużym nasileniu ruchu.
 • Numer telefonu zamawiającego, który złoży fikcyjne zamówienie lub nie dokona płatności w wymaganej wysokości nie będzie obsługiwany w przyszłości.

Ceny, promocje i płatności

 • Ceny asortymentu będącego w ofercie sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Przedstawione ceny i promocje mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia oraz być ograniczone czasowo i ilościowo.
 • Koszt dostawy na terenie wyspy uznam jest darmowy (obowiązuje tylko po Polskiej stronie wyspy)
 • Zamawiający, chcący skorzystać z wybranej promocji, zobowiązany jest do poinformowania o tym sprzedającego w trakcie składania zamówienia.
 • Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności gotówkowej lub kartą kredytową bezpośrednio po złożeniu zamówienia w lokalu  lub przy odbiorze dowożonego towaru gotówką lub online (PayU).
 • Nasz kierowca ma przy sobie gotówkę w wysokości równej różnicy między kwotą 50 zł, a wartością złożonego zamówienia.
 • Zamiar dokonania płatności banknotami o nominałach wyższych niż 50 zł prosimy zgłaszać sprzedającemu w trakcie składania zamówienia.

Reklamacje

 • Zamawiający nie ma prawa od odstąpienia od umowy po złożeniu zamówienia.
 • Ewentualne reklamacje należy zgłaszać telefonicznie w dniu zamówienia.

Płatności internetowe dostarczone są przez operatora PayU